Børne og Ungdoms TV

Børne og Ungdoms TV

Om os:
Børne og Ungdoms TV har en sendetilladelse frem til 31. december 2025 på Kanal Østjylland. Stationen støttes af tilskudspuljer under Slots- og Kulturstyrelsen til ikke-kommerciel lokal-tv. Radio- og TV-nævnet er den kompetente tilsynsmyndighed.

Børne og Ungdoms TV er en lokal og regional tv-station med rødder i Åbyhøj og med fokus på Aarhus og Østjylland. Børne - og Ungdoms TV har som sit primære formål at producere ikke-kommerciel børne - og ungdoms TV.

Vi arbejder aktivt for at give børn og unge med forskellig kulturel baggrund mulighed for at samarbejde på tværs af kulturer og fremme deres aktiv deltagelse i det danske medielandskab. Vi har over årerne taget part i et stort netværk af børn, ungdomsorganisationer og institutioner i Aarhus siden 2009.

Børne- og Ungdoms TV producerer tv i fem kategorier; Nyheder, Aktualitet, Musik, Kultur og Andet. Stationen skal producere minimum 200 TV programmer og sende minimum 50 uger om året svarende til mindst 2 timer nye programmer om ugen. Programmerne skal genudsendes 4 gange om ugen. Vi sender følgende programmer:

Nyheder: Medgang
Aktualitet: Urban Safari
Kultur: Mosaik, Urban Culture og På kryds og tværs
Musik: Boomblaster
Andet: Gametest, Monsoon, Simsalabim, Børnekanalen, Viby Magasin, Taste, Pletskud, Tænkeboks, Eksklusiv, Sofa TV, Ung i EU og Euphoria

Børne– og Ungdoms TV er en del af sendesamvirket Kanal Østjylland. Kanal Østjylland er en digital regional kanal med 5 TV stationer, som sender ikke kommerciel lokal-tv i Østjylland på DVB-T, YouSee og Stofa.


Målgruppe:
Børne og Ungdoms TV producerer udsendelser, som er målrettet to grupper:

   børn (5 – 9 år og 10 – 13 år)
   unge (14 – 17 år og 18 – 30 år)


Mission:
– formidle viden og dialog inden for børne- og unge området i Østjylland
– kommunikere en accept af og interesse for børne- og unge som selvfølgelig, aktiv og selvformulerende del af det danske samfund
– medvirke til uddannelse og træning af børn og unge med henblik på at øge deres muligheder for deltagelse i den offentlige debat og i medielandskab
– opbygge og udvide samarbejde med andre børn og unge organisationer i lokalområdet og Østjylland
– etablere erfaringsudveksling og samarbejde på regional, national, nordisk og europæisk niveau med lignende organisationer.


Public Access:
Børne og Ungdoms TV arbejde med en Public Access strategi, som er delt i 3 søjler:

Søjle nr. 1 skal udfolde et samarbejde med skoler og institutioner. Medieundervisning  kan inddrage børn og unge direkte i arbejdet med medier på radio, web og TV.

Søjle nr. 2 retter sig imod unge og studerende. Omkring 20 unge i alderen fra 16-25 udvikler og producerer ”Monsoon TV”, som er en blanding af nyheder, satire, kortfilm, koncerter m.m., under ledelse af journalisten Per Nissen. Andre 12 studerende producerer “Gametest”, som guider seere igennem den indviklede spil-jungel, under vejledning af Allan Nielsen.

Søjle nr. 3 er programmet iBURT, hvor vi opfordrer  unge fra 13 år og op i Aarhus til at bruge deres smartphones og tablets til at producere indslag til programmet. Dermed får de ikke kun ejerskab til programmet, men styrker samtidig Public Access hos Børne og Ungdoms TV.Bestyrelse, vedtægter og regnskaber: Klik for at åbne i PDF

VEDTÆGTERBESTYRELSEREGNSKAB/LEDELSESBERETNING 2021


Kontaktinformation:

Formand: Franciska Monteiro, burtaarhus@gmail.com, +45 50 15 00 07

TVhuset Aarhus, Ved Lunden 9, st., DK-8230 Åbyhøj